BËHU PARTNER


Platforma Gati.al ka bashkëpunim të ngushtë me disa nga kompanitë lider në tregun shqiptar!

Nëse kompania juaj ofron produkte dhe shërbime që mund t’i vijnë në ndihmë profesionistëve të Gati.al, apo përdoruesve të thjeshtë të platformës dhe dëshironi të bëheni partner i Gati.al, ju lutemi kontaktoni në numrin e telefonit +355 69 209 3393 ose në adresën e email [email protected], dhe brenda një kohe shumë të shkurtër do të kontaktoheni nga ekipi i Gati.al!

×