Kerkoje sherbimi i nje elektriçist per riparim citofonie.

E Mërkurë, 10 Prill 2019     Tiranë
Kategoria:

Punime elektrike Elektricist

Kerkohet nje sherbim profesionisti elektriçisti per riparimin e nje citofonie ne pallat.×