Kompania Albanian Business Partner kërkon një punëtore pastrimi.

E Hënë, 6 Maj 2019     Tiranë
Kategoria:

Punime shtëpie Punëtor pastrimi

Kërkohet një punëtore pastrimi për ambjete zyrash.×