image description

Elektro - Servis

  • Inxhinier elektronik,
  • Riparues i pajisjeve elektro-shtëpiake,
  • Teknik i inxhinierisë elektronike,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×