image description

Atos Pesha

  • Ekonomist,
  • Analist financiar,
  • Jurist,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×