image description

Denis Braholli

Aa
  • Teknik i rrjetit kompjuterik,
  • Teknik kompjuteri,
  • Teknik të proceseve të TIK,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×