image description

Space Concept

 • Arkitekt ndërtese,
 • Arkitekt restaurues,
 • Bojaxhi ndërtesash,
 • Dekorator dhe dizenjues i ambienteve të brendshme,
 • Elektricist,
 • Gjeodet,
 • Hekurkthyes,
 • Hidraulik,
 • Instalues të kaldajave,
 • Instalues të kondicionerëve,
 • Inxhinier civil (ndërtimi),
 • Inxhinier elektrik,
 • Inxhinier restaurues,
 • Karpentier,
 • Montues vetratash,
 • Ndërtues banese,
 • Ndërtues oxhaqesh,
 • Ndërtues të çative,
 • Patinues muresh,
 • Prodhues i mobilieve,
 • Punëtor krahu ndërtimi,
 • Punëtor krahu për shembje,
 • Punëtor llaçi,
 • Punëtor ndihmës,
 • Punëtor ngarkim-shkarkimi,
 • Restaurues guri dhe skulpture,
 • Shtrues parketi,
 • Shtrues pllakash,
 • Specialist për tavane me gips,
 • Suvatues,
 • Teknik i inxhinierisë civile,
 • Teknik i inxhinierisë elektrike,
 • Topograf,
 • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
 • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×