image description

Wolfram Shkembi

Wood_Specialist__Wolfram
  • Karpentier,
  • Marangoz,
  • Prodhues i mobilieve,
  • Punonjës të përpunimit të drurit,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×