image description

Denis Lame

  • Riparues për pajisje telekomunikacionit,
  • Teknik kompjuteri,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×