image description

LESNA shpk

  • Punëtor duro-alumini,
  • Arkitekt ndërtese,
  • Inxhinier civil (ndërtimi),
  • Inxhinier druri,
  • Kontabilist,
  • Marangoz,
  • Montues vetratash,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×