image description

Luka Sota

Ing. Luka Sota
  • Elektricist,
  • Riparues i pajisjeve elektro-shtëpiake,
  • Riparues të gjeneratorëve,
  • Teknik i inxhinierisë elektrike,
  • Teknikë imazherie dhe pajisjesh mjekësore terapeutike,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×