image description

Luka Sota

Ing. Luka Sota
  • Inxhinier elektrik,
  • Elektricist,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×