image description

Dhimiter Lati

Plusarch
  • Arkitekt ndërtese,
  • Arkitekt restaurues,
  • Dizenjues grafik dhe në multimedia,
  • Urbanist,
  • 0 vlerësime si ofrues shërbimi (0 % pozitiv)
  • Numri i punëve të përfunduara: (0)
×